Bitva u Hradce Králové 1866

Článek I.     Úvod Pevnost Hradec Králové

      Oddíl 1.01    Předmluva

      Oddíl 1.02    Úvod

      Oddíl 1.03    Beletristický pohled

Článek II.     Češi v bitvě

      Oddíl 2.01 Souvislosti a závěry

      Oddíl 2.02 24. červen

      Oddíl 2.03 26. červen

      Oddíl 2.04 27. červen

(a) Boje u Náchoda

(b) Velikost praporů a pluků

(c) Boje u Ttrutnova

      Oddíl 2.05 28. června

 

      Oddíl 2.06 3. července - Bitva u Hradce Králové

(a) Pěší jednotky

(b) Dělostřelectvo a baterie mrtvých

Článek III.     Slováci v bitvě
Článek IV.     Vojenské přípravy obou válčících stran

      Oddíl 4.01    Rakousko

      Oddíl 4.02    Prusko

Článek V.     Samotný vojenský střet
Článek VI.     Úloha opevnění a taktické chyby
Článek VII.     Závěr
Článek VIII.     Použitá literatura

 

Tyto stránky Vám mají přiblížit historické souvislosti bitvy u Hradce Králové v roce 1866. Za úkol si bere posouzení jednotlivých historických faktů a jejich zasazení do kontextu událostí.

Václav Bartoš

NAVRCHOLU.cz